Ričardas Vasiliauskas, UAB „Rudilė“ transporto vadybininkas: „Lietuvoje dirbančių vilkikų vairuotojų amžius – kritinis – vidutiniškai apie 50 metų. Artimiausiu metu Lietuvoje gali prireikti tūkstančių naujų darbuotojų. Tarptautinių vežimų vairuotojų paklausa ir poreikis darbo rinkoje ne vienadienis ir ne metams į priekį, o ilgalaikis ir perspektyvus. Lietuvos vežėjai pakankamai stipriai įsitvirtinę Europos vežėjų rinkoje. Plečiami ir atnaujinami krovininių automobilių parkai. Lietuvos transporto pramonė yra išsivysčiusi ir jau dabar siūlo vairuotojams laisvas darbo vietas. Anykščių technologijos mokykloje ruošiama Tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus programa pritaikyta ruošti vairuotojus, kurie baigę mokyklą galės dirbti tarptautinėse kompanijose, krovinių logistikos įmonėse, kurti savo verslą, dirbti šalies ir tarptautinių pervežimų ūkio sferoje. Absolventai gali tęsti mokslus pagal inžinerijos studijų programas aukštosiose mokyklose. Lietuvoje įgyti profesinio mokymo diplomai, kvalifikacijos pažymėjimai pripažįstami ir užsienyje. Lietuvos ir užsienio darbo rinkoje labai vertinami specialistai, kurie aukštąjį išsilavinimą įgijo jau turėdami darbo patirtį ir darbininko kvalifikaciją.

 

 

 

C:\Users\pc\Desktop\LEIDINIUI\Sonata v.pngSonata Veršelienė, švietimo vadybos magistrė, VĮ „Sveikatos oazė“ direktorė: „Šiuo metu itin verta pasirinkti mokymąsi profesinio mokymo įstaigoje. Profesiniam mokymui pastaruoju metu skiriamas didelis dėmesys. Anykščių technologijos mokykloje teko būti pirmininke kvalifikaciniuose egzaminuose. Įsitikinau, kad mokykloje ruošiama Viešbučio darbuotojo programa išugdo reikalingiausias šiame darbe kompetencijas:  saugiai dirbti, valyti ir prižiūrėti patalpas, teikti informaciją svečiams ir atlikti nesudėtingus užsakymus, atlikti pirminį maisto produktų ruošimą, dirbti su maitinimo įmonių įrengimais bei prietaisais ir kt. Daugiausia įgūdžių mokiniai įgyja praktiniuose užsiėmimuose. Gamybinė praktika – prioritetas profesiniame mokyme ruošiant specialistus paslaugų darbo rinkai. Kurortinis Anykščių kraštas  turistiniais objektais vis labiau pritraukia svečių dėmesį. Daugėja viešbučių, svečių namų, individualių įmonių, kuriose mokiniai gali atlikti praktiką ir susirasti būsimą darbą.

 

 

 

Dalia Kelpšienė, UAB „Jara Jums“ direktorė: Šiuo metu virėjo specialybė yra ypač paklausi. Plečiami viešojo maitinimo tinklai. Vyresnės kartos darbuotojai jau sulaukę pensinio amžiaus. Mūsų įmonė „Jara Jums“  gamybinių praktikų metu visada mielai priima praktikantus. Įmonėje nuolat vyksta plėtra, todėl faktiškai kiekvienais metais priimame po virėją.

 

 

 

 

Vytautas Gruzinskas, individualios įmonės savininkas: Tiek Lietuvoje, tiek ES šalyse nuolat keičiasi gamybos ir paslaugų technologijos, vis labiau pasireiškia darbo jėgos stygius. Kvalifikuotų darbininkų trūksta ir Lietuvoje, o asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, priruošta daugiau nei šiuo metu reikia. Anykščių technologijos mokykla didelį dėmesį, rengdama darbo rinkai jaunus specialistus,  skiria praktiniam mokymui. Jau daugelį metų mano autoservise atlieka gamybinę praktiką būsimi technikos priežiūros verslo darbuotojai, autoremontininkai. Praktinis mokymas vykdomas įmonėje, realioje darbo aplinkoje, kur susipažįstama su įmonės ir atskirų jos padalinių funkcijomis ir jų darbu. Galima sakyti, kad mano akyse pasikeitė praktikantų kartos. Šiais metais jauniesiems kolegoms vadovauja buvęs mokyklos mokinys, o dabar puikus ir itin vertinamas įmonėje specialistas - Raimedas Milišauskas.

 

 

 

 

C:\Users\pc\Desktop\LEIDINIUI\drasius.pngDrąsius Motiejūnas, UAB „Anykščių ratas“ komercijos direktorius: Tarptautinių pervežimų vairuotojo - ekspeditoriaus specialybės paklausa Lietuvoje buvo ir vis dar išlieka pakankamai didelė. Kodėl taip yra? Ogi todėl, kad Lietuva kaip šalis nėra stipri savo gamybos pramone, iškasenomis, dabar jau ir žemės ūkiu, todėl pavyko pakankamai sėkmingai surasti nišą paslaugų teikimo srityje. Paminėtina, kad Lietuvos transporto kompanijos gana sėkmingai įsitvirtino Europos ir NVS šalių rinkose kaip gerai žinomi ir patikimi tarptautinių krovinių gabentojai.  

Pagrindinės žmogiškosios savybės, kurios reikalingos šios profesijos žmonėms ir kurioms teikiame pirmenybę priimdami tarptautinių vežimų vairuotojus  ekspeditorius darbui mūsų įmonėje: darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Mūsų įmonė labai palankiai žiūri į jaunus specialistus ir maloniai bendradarbiauja tiek su Anykščių technologijos mokykla, tiek su kitomis mokymo įstaigomis priimdami besimokančius jaunuolius atlikti praktiką, o vėliau - suteikiant galimybę baigus mokslus įsidarbinti mūsų įmonėje.