MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS

2014-2016 METAMS

( Patvirtinta direktoriaus 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. VO-156)

 

 

 

Mokytojų atstovai:

 

·    Aušra Petrauskienė, vyr. profesijos mokytoja (tarybos pirmininkė);

 

·    Edita Stiklinskaitė, bibliotekos vedėja (tarybos pirmininkės pavaduotoja);

 

·    Zita Arlauskienė, vyr. mokytoja (tarybos narė);

 

·    Dijana Černiauskienė, vyr.mokytoja (tarybos narė);

 

·    Valentinas Lukoševičius, mokytojas metodininkas (tarybos narys).

 

Mokyklos darbuotojų (administracijos) atstovė:

 

·    Danutė Žiukienė, budėtoja (tarybos narė).

 

Mokinių atstovas:

 

·    Jaunius Martinonis, E13-1 grupės mokinys (tarybos narys).

 

Mokinių  tėvų atstovė:

 

·    Birutė Kazakevičienė (tarybos narė).

 

Vietos bendruomenės atstovas:

 

·    Antanas Baura, Anykščių rajono savivaldybės mero patarėjas (tarybos narys).

 

Socialinių partnerių atstovas:

 

·    Vytautas Gruzinskas, V. Gruzinsko įmonės savininkas (tarybos narys).