Anykščių technologijos mokykla
• Apie mokyklą
• Veikla
• Mokymo bazė
• Naudinga informacija
• Nuotraukos
• Nuorodos
• Kontaktai
Veikla
____________________________________________________________________Vairavimo mokymas vykdomas tik profesinio mokymo programose besimokantiems mokiniams.

Mokymo pradžia ir pabaiga nustatoma mokyklos ugdymo planuose.

Teorinio mokymo pamokos vyksta pagal patvirtintus pamokų tvarkaraščius.

Vidaus tvarkos taisyklės
Vairavimo mokykla
© 2011  Anykščių technologijos mokykla
Telefonas (8 381) 59404
El.paštas: sekretore@anyksciutm.lt